مهلت ارسال ویدیو ۱۲ آذر

ارسال ویدیو | مسابقه مدرسین برتر

جهت ارسال ویدیو لطفا اطلاعات خواسته شده را تکمیل کنید

اولین مسابقه استعدادیابی

مدرسین برتر

ارسال ویدیو

رای گیری

بررسی داوران مسابقه

معرفی برگزیده ها

جوجه رو آخرِ پاییز میشمُرن!

اسامی دانش آموزان شرکت کننده در مسابقه

نام و نام خانوادگیپایه و رشته تحصیلی

فاطمه نعنایی فرد

دهم تجربی

نگار سرجمبانی

یازدهم انسانی

صبا دهناری

یازدهم تجربی

فاطمه قربانیان

یازدهم تجربی

مهسا گلخنی

دوازدهم تجربی

رعنا روشنایی

دهم تجربی

فاطمه سخنگو

یازدهم تجربی

هانیه میرزایی

یازدهم تجربی

مبینا سادات مدنی

دوازدهم انسانی

هستی سادات ذبیحی

دهم تجربی

نرگس ارباب

یازدهم تجربی

ریحانه اخوان

دهم تجربی

فاطمه میرپنجی

دهم تجربی

آیداسات قاضی

دهم تجربی

مهتا فلاح

یازدهم تجربی

رقیه عامری

دهم تجربی

یاسمن عموئی

یازدهم تجربی

مبینا پاسبان زاده

دهم تجربی

سحر محلوجی

یازدهم تجربی

پریا امیریان

دهم تجربی

فاطمه حمامی

دوازدهم انسانی

فاطمه نصرالله زاده

دوازدهم تجربی

سوده حمیدیدهم انسانی
زهرا مندعلی زاده دهم تجربی
نرگس کاظمی پوریازدهم تجربی
ریحانه حداددوازدهم تجربی
عطیه حاجی زادهدوازدهم تجربی
مهسا گلخنیدوازدهم تجربی
زهرا ایامیازدهم تجربی
زهرا تنهایی قمصریدوازدهم تجربی
فاطمه زهرا گیوکاشیدهم تجربی
صبا ژاله خواهدهم تجربی
زینب سادات سجادیدهم تجربی
مونا سادات سید حسینیدهم تجربی
مریم حسنی یازدهم تجربی
پریسا امیریانیازدهم تجربی
زهرا پاسبان زادهیازدهم تجربی
ریحانه شعبانیدهم تجربی
مریم میرپنجیدهم تجربی
ریحانه شعبانیدهم تجربی
زهرا نمازی فرددهم تجربی
فاطمه سعیددهم تجربی
زهرا آقارضائییازدهم تجربی
شیدا ستاریدهم تجربی
تدریس فیزیک
۱۱۲

فاطمه سعید

فیزیک

دهم تجربی

۱۴۱

زهرا نمازی فرد

فیزیک

دهم تجربی

۱۴۰

ریحانه شعبانی

فیزیک

دهم تجربی

۳۸

پریسا امیریان

فیزیک

یازدهم تجربی

۵۰

مونا سید حسینی

فیزیک

دهم تجربی

۷۱

زینب سادات سجادی

فیزیک

دهم تجربی

۵۶

صبا ژاله خواه

فیزیک

دهم تجربی

۶۸

زهرا ایام

فیزیک

یازدهم تجربی

۱۳

زهرا آقا رضائی

فیزیک

یازدهم تجربی

۱۲

شیدا ستاری

فیزیک

دهم تجربی

۲۰

رقیه عامری

فیزیک

دهم تجربی

۲۰

هستی سادات ذبیحی

فیزیک

دهم تجربی

۱۵

نرگس کاظمی پور

فیزیک

یازدهم تجربی

۱۲

زهرا مند علی زاده

فیزیک

دهم تجربی

۴۲

یاسمن عمویی

فیزیک

یازدهم تجربی

۱۰

پریا امیریان

فیزیک

دهم تجربی

۹

فاطمه نعنایی فرد

فیزیک

دهم تجربی

تدریس ریاضی
۱۰۹

ریحانه شعبانی

ریاضی

دهم تجربی

۱۱۲

زهرا نمازی فرد

ریاضی

دهم تجربی

۳۷

زهرا پاسبان زاده

ریاضی

یازدهم تجربی

۲۹

پریسا امیریان

ریاضی

یازدهم تجربی

۶۸

فاطمه زهرا گیو کاشی

ریاضی

دهم تجربی

۴۵

زینب سادات سجادی

ریاضی

دهم تجربی

۳۳

مونا سید حسینی

ریاضی

دهم تجربی

۱۵

مریم حسنی

ریاضی

یازدهم تجربی

۵۹

زهرا ایام

ریاضی

یازدهم تجربی

۶

سوده حمیدی

ریاضی

دهم انسانی

۸۵

مهتا فلاح

ریاضی

یازدهم تجربی

۱۳

زهرا آقا رضائی

ریاضی

یازدهم تجربی

۱۴

رعنا روشنایی

ریاضی

دهم تجربی

۱۳

فاطمه نعنایی فرد

ریاضی

دهم تجربی

۸

نگار سرجمبانی

ریاضی

یازدهم انسانی

۱۸

فاطمه قربانیان

ریاضی

یازدهم تجربی

۱۰

مبینا سادات مدنی

ریاضی

دوازدهم انسانی

۱۲

نرگس ارباب

ریاضی

یازدهم تجربی

۲۱

فاطمه میر پنجی

ریاضی

دهم تجربی

۸

پریا امیریان

ریاضی

دهم تجربی

۳۵

فاطمه حمامی

ریاضی

دوازدهم انسانی

تدریس زیست
۷۹

ریحانه شعبانی

زیست

دهم تجربی

۱۰۲

زهرا نمازی فرد

زیست

دهم تجربی

۳۲

مریم میرپنجی

زیست

دهم تجربی

۴۴

مونا سید حسینی

زیست

دهم تجربی

۶۰

فاطمه زهرا گیو کاشی

زیست

دهم تجربی

۴۵

زینب سادات سجادی

زیست

دهم تجربی

۲۸

مهسا گلخنی

زیست

دوازدهم تجربی

۳۵

عطیه حاجی زاده

زیست

دوازدهم تجربی

۲۱

ریحانه حداد

زیست

دوازدهم تجربی

۱۵

فاطمه نصر الله زاده

زیست

دوازدهم تجربی

۱۴

رقیه تنباکو کار

زیست

دوازدهم تجربی

۱۰

صبا دهناری

زیست

یازدهم تجربی

۱۳

زهرا تنهایی قمصری

زیست

دوازدهم تجربی

۶

مبینا پاسبان زاده

زیست

دهم تجربی

۹

رعنا روشنایی

زیست

دهم تجربی

۵

فاطمه سخنگو

زیست

یازدهم تجربی

۵

هستی سادات ذبیحی

زیست

دهم تجربی

۶

هانیه میرزایی

زیست

یازدهم تجربی

۱۳

نرگس کاظمی پور

زیست

یازدهم تجربی

۸

ریحانه اخوان

زیست

یازدهم تجربی

۱۶

فاطمه میر پنجی

زیست

دهم تجربی

۱۰

رقیه عامری

زیست

دهم تجربی

۱۰

سحر محلوجی

زیست

یازدهم تجربی

۸

فاطمه نعنایی فرد

زیست

دهم تجربی

تدریس شیمی
۸

آیدا سادات قاضی

زیست

دهم تجربی

تدریس دینی
۹

آیدا سادات قاضی

دینی

دهم تجربی

تدریس زبان
۱۷

رعنا روشنایی

زبان

دهم تجربی