ویدیو کلاس مجازی | دهم تجربی

لیست دروس ضبط شده دهم تجربی (این لیست بروز میشود )

زیست دهم یک | ۲۰مهر ۹۹ | ساعت دوم

بخش اول

[media type=”aparat” id=”R6dVs”]

 

بخش دوم

[media type=”aparat” id=”jmbcd”]