لیست مطالب
صدای-قریب-…-شماره-۵۷-.-موضوع-ماه-رمضان-و.jpg

صدای قریب … شماره ۵۷.موضوع: ماه رمضان و کنکوری ها.جناب آقای رحیمی*مشاور مد…

صدای قریب … شماره ۵۷ . موضوع: ماه رمضان و کنکوری ها . جناب آقای رحیمی http://lrn.drgharibsch.com/moshaver-rahimi.mp4 صدای قریب ... شماره ۵۷ . موضوع: ماه رمضان و کنکوری ها . جناب آقای رحیمی*مشاور مدارس تیزهوشان* . #صدای_قریب #دبیرستان_دکتر_قریب #کنکور #ماه_رمضان ...
صدای-قریب…شماره-۵۵-موضوع-تست-از-صوت-فیزیک-دوازدهم-جناب.jpg

صدای قریب…شماره ۵۵ موضوع: تست از صوت فیزیک دوازدهم جناب آقای مرتضوی،استاد فیزی…

  صدای قریب...شماره ۵۵ موضوع: تست از صوت فیزیک دوازدهم جناب آقای مرتضوی،استاد فیزیک ___فیلم کامل در کانال تلگرامی دبیرستان قرار می گیرد___ #صدای_قریب#دبیرستان_دکتر_قریب #دکتر_قریب #دوازدهم #دکترقریب #وقایع_قریب #آموزش_مجازی #تدریس_مجازی #فیزیک_دوازدهم #صوت #کنکور۹۹ #کنکور #مدارس_برتر #مدارس_کاشان #مدارس_پیشرو #کاشان #آنتی_کرونا #شبکه_آموزش#کاشانیها ...
صدای-قریب…شماره۵۵-موضوعتدریس-شیمی-یازدهم-فیلم-کامل-در-تلگرام-قرار.jpg

صدای قریب…شماره۵۵ موضوع:تدریس شیمی یازدهم —-فیلم کامل در تلگرام قرار می گیرد…

  صدای قریب...شماره۵۵ موضوع:تدریس شیمی یازدهم ----فیلم کامل در تلگرام قرار می گیرد---- جناب آقای عصار،استاد شیمی #صدای_قریب #وقایع_قریب #دکترقریب #دکتر_قریب#تدریس_مجازی #دبیرستان_دکتر_قریب#آنتی_کرونا #تیم_آنتی_کرونا #آموزش_مجازی #شیمی_یازدهم #کاشانیها#مدارس_برتر #مدارس_پیشرو #مدارس_کاشان#شبکه_آموزش پست اصلی
صدای-قریب-…-شماره-۵۴-گزارش-یک-هفته-ای-مدیریت.jpg

صدای قریب … شماره ۵۴ گزارش یک هفته ای مدیریت در مورد عملکرد دبیرستان در هفته …

صدای قریب ... شماره ۵۴ گزارش یک هفته ای مدیریت در مورد عملکرد دبیرستان در هفته ای که گذشت... ..... ... .. . #صدای_قریب #دبیرستان_دکتر_قریب #وقایع_قریب #دکتر_قریب #دکترقریب #مشاور #آموزش_مجازی #تدریس_مجازی #کنکور۹۹ #کنکور #شبکه_آموزش #آنتی_کرونا #تیم_آنتی_کرونا #کاشان #کاشانیها #مدارس_کاشان پست ...
صدای-قریب…شماره-۵۳-موضوعتدریس-زبان-دوازدهم-انسانی-جناب-آقای-میرحبیبی.jpg

صدای قریب…شماره ۵۳ موضوع:تدریس زبان دوازدهم انسانی جناب آقای میرحبیبی ، استاد …

  صدای قریب...شماره ۵۳ موضوع:تدریس زبان دوازدهم انسانی جناب آقای میرحبیبی ، استاد زبان --فیلم کامل در کانال تلگرامی دکتر قریب قرار می گیرد---- #صدای_قریب #دبیرستان_دکتر_قریب #دکترقریب #دکتر_قریب #وقایع_قریب #آموزش_مجازی #تدریس_زبان #دوازدهم #تدریس_مجازی #کنکور #آنتی_کرونا #شبکه_آموزش #تیم_آنتی_کرونا #کاشان #کنکور۹۹ #کاشانیها ...
صدای-قریب-…-شماره-۵۲-موضوعفیزیک-دهم،بازدهبا-حضور-افتخاری-استاد.jpg

صدای قریب … شماره ۵۲ موضوع:فیزیک دهم،بازده**با حضور افتخاری استاد دیانت پور**…

  صدای قریب ... شماره ۵۲ موضوع:فیزیک دهم،بازده**با حضور افتخاری استاد دیانت پور** جناب آقای مرتضوی،استاد فیزیک --فیلم کامل در کانال تلگرامی دبیرستان قرار میگیرد--- #صدای_قریب #وقایع_قریب #دبیرستان_دکتر_قریب #دکتر_قریب #دکتر_قریب #آموزش_فیزیک #آموزش_مجازی #تدریس_مجازی #کنکور #کاشان#تعطیلی_مدارس#آنتی_کرونا #مدارس_کاشان #مدارس_برتر #دهم #دهم_تجربی #کنکور۹۹ ...
صدای-قریب-…-شماره-۵۱-موضوع-حل-تمرین-ریاضی.jpg

صدای قریب … شماره ۵۱ موضوع : حل تمرین ریاضی دهم جناب آقای دیانت پور،استاد ریا…

  صدای قریب ... شماره ۵۱ موضوع : حل تمرین ریاضی دهم جناب آقای دیانت پور،استاد ریاضی ---فیلم کامل در کانال تلگرامی دبیرستان قرار گرفت---- #صدای_قریب #دبیرستان_دکتر_قریب #وقایع_قریب #دکترقریب #دکتر_قریب #آموزش_مجازی #تدریس_ریاضی#شبکه_آموزش #تدریس_مجازی #کاشان#آنتی_کرونا #مدارس_پیشرو #مدارس_برتر #کنکور۹۹ #تعطیلی_مدارس #کاشانیها #کنکور ...
صدای-قریب-…-شماره-۵۰-موضوع-خلاصه-ای-کوتاه-از.jpg

صدای قریب … شماره ۵۰ موضوع: خلاصه ای کوتاه از تدریس زیست شناسی دهم خانم میرزا…

  صدای قریب ... شماره ۵۰ موضوع: خلاصه ای کوتاه از تدریس زیست شناسی دهم خانم میرزایی ، استاد زیست شناسی --- فیلم کامل در تلگرام قرار گرفت--- #صدای_قریب #وقایع_قریب #دبیرستان_دکتر_قریب #دکترقریب #دکتر_قریب #آموزش_مجازی #آموزش_آنلاین #تدریس_زیست #مدارس_کاشان#شبکه_آموزش#آنتی_کرونا #مدارس_پیشرو #مدارس_برتر #کاشانیها ...
صدای-قریب-…شماره-۴۹-موضوع-تدریس-ریاضی-دهم،-جناب.jpg

صدای قریب …شماره ۴۹ موضوع : تدریس ریاضی دهم، جناب آقای دیانت پور،استاد ریاضی -…

  صدای قریب ...شماره ۴۹ موضوع : تدریس ریاضی دهم، جناب آقای دیانت پور،استاد ریاضی ---- فیلم های کامل بزودی در تلگرام دبیرستان قرار میگیرد---- #صدای_قریب #وقایع_قریب #دبیرستان_دکتر_قریب#آنتی_کرونا #دکترقریب #دکتر_قریب #آموزش_مجازی #تدریس_ریاضی #کاشانیها #تدریس_مجازی#شبکه_آموزش #مدارس_کاشان #کنکور #مدارس_پیشرو#تیم_آنتی_کرونا پست اصلی
صدای-قریب-…-شماره-۴۸-موضوع-تدریس-میوز-خانم.jpg

صدای قریب … شماره ۴۸ موضوع : تدریس میوز خانم میرزایی ،استاد زیست شناسی فیلم…

  صدای قریب ... شماره ۴۸ موضوع : تدریس میوز خانم میرزایی ،استاد زیست شناسی فیلم کامل در کانال تلگرامی دبیرستان قرار می گیرد. #صدای_قریب #وقایع_قریب #دبیرستان_دکتر_قریب#تیم_آنتی_کرونا #دکتر_قریب #دکترقریب #آموزش_مجازی #آموزش_آنلاین #آموزش_زیست #کنکور۹۹ #شبکه_آموزش #کاشانیها#آنتی_کرونا #مدارس_برتر #مدارس_کاشان #کنکور #زیست_یازدهم#تیم_آنتی_کرونا پست ...
1 2 3 6