لیست مطالب
خلاصه-گزارش-تیم-آنتی-کرونا-در-روز-های-تلخ.jpg

** خلاصه گزارش تیم آنتی کرونا در روز های تلخ چند هفته ی اخیر…** . همه آنچه در …

** خلاصه گزارش تیم آنتی کرونا در روز های تلخ چند هفته ی اخیر...** . همه آنچه در این مدت صورت گرفت در کنار تلاش شما باز هم کم بود... . #صدای_قریب #وقایع_قریب #تیم_آنتی_کرونا #صدای_قریب #نوروز۹۹ #دبیرستان_دکتر_قریب #دکترقریب #دکتر_قریب #وقایع_قریب ...
ویدئو-ی-کامل-تبریک-ویژه-تیم-آنتی-کرونا-به-قریبی.jpg

ویدئو ی کامل تبریک ویژه تیم آنتی کرونا به قریبی ها.. . *سال ۱۳۹۹ به همه شما مبا…

ویدئو ی کامل تبریک ویژه تیم آنتی کرونا به قریبی ها.. . *سال ۱۳۹۹ به همه شما مبارک...* . #صدای_قریب #نوروز۹۹ #دبیرستان_دکتر_قریب #دکترقریب #دکتر_قریب #وقایع_قریب #عید #مدارس_کاشان#عید_نوروز #مدارس_برتر #کاشان #کاشانیها #تحویل_سال #عید #آنتی_کرونا #تبریک #تبریک_نوروز #وقایع_قریب #دهم #یازدهم_تجربی #یازدهم_انسانی #دوازدهم ...
سال-۱۳۹۹-به-همه-شما-مبارک…-.-پیام-تبریک-مدیریت.jpg

سال ۱۳۹۹ به همه شما مبارک… . پیام تبریک مدیریت دبیرستان به همه ی قریبی ها. . ….

  سال ۱۳۹۹ به همه شما مبارک... . پیام تبریک مدیریت دبیرستان به همه ی قریبی ها. . . #صدای_قریب #نوروز۹۹ #دبیرستان_دکتر_قریب #دکترقریب #دکتر_قریب #وقایع_قریب #عید #مدارس_کاشان#عید_نوروز #مدارس_برتر #کاشان #کاشانیها #تحویل_سال #عید #آنتی_کرونا #تبریک #تبریک_نوروز #وقایع_قریب #دهم #یازدهم_تجربی #یازدهم_انسانی #دوازدهم ...