تیم آنتی کرونای دکتر قریب در هفته ی گذشته… تا آخرش با همیم. …

[ad_1]   تیم آنتی کرونای دکتر قریب در هفته ی گذشته… تا آخرش با همیم. #دبیرستان_دکتر_قریب #دکترقریب #دکتر_قریب #تیم_آنتی_کرونا #آنتی_کرونا #کاشان #وقایع_قریب #آموزش_مجازی #دهم#یازدهم_تجربی #یازدهم_انسانی…

حجم دلتنگیه این روزهای دکتر قریب… …

[ad_1]   حجم دلتنگیه این روزهای دکتر قریب… #صدای_قریب #دکتر_قریب #دبیرستان_دکتر_قریب #وقایع_قریب #دکترقریب #دلتنگی #تیم_آنتی_کرونا #مدارس_کاشان #مدارس_برتر #آنتی_کرونا #آموزش_مجازی #کنکور #کاشان #کاشانیها [ad_2] پست اصلی