ازمجموعه های_تابستان ۹۶ ویژه ورودی به پایه ها) ریاضی /فیزیک/زیست/شیمی /ادبیات/ع…

[ad_1] 🎓ازمجموعه #کلاس های_تابستان ۹۶ ✅ویژه ورودی به پایه#یازدهم_تجربی(#دهمی ها) ریاضی /فیزیک/زیست/شیمی /ادبیات/عربی ⭕️ اصلاحیه :استاد درس زیست،استاد خادمی ⭕️ ارائه مجموعه جزوات نکته و…

کلاس های ویژه امتحانات نهایی( ها) کلاس های ویژه امتحانات ترم دوم( ها) با همکاری…

[ad_1] کلاس های ویژه امتحانات نهایی(#سومی ها) کلاس های ویژه امتحانات ترم دوم(#دهمی ها) با همکاری آموزشگاه استادیار به صورت رایگان برگزار میشود…. #دبیرستان_دکتر_قریب #وقایع_قریب…